,

Wyniki Komisji Oceny Wniosków o wsparcie finansowe w subregionie radomskim!

We wtorek, 6 czerwca 2023 roku obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Przedmiotem posiedzenia Komisji była ocena pięciu wniosków – biznesplanów z subregionu radomskiego o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie łącznie 18 miejsc pracy w istniejącym Podmiocie Ekonomii Społecznej (pod warunkiem przekształcenia w PS). Czas poznać wyniki!

Cztery z pięciu złożonych wniosków w ocenie merytorycznej uzyskało minimum wymaganych procent/punktów tj. 60 pkt./100pkt., i tym samy zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania.

Z informacją dotyczącą szczegółów przyznanego dofinansowania można zapoznać się TUTAJ.

Zwycięzcom gratulujemy !

Jednocześnie informujemy, że został zakończony nabór rekrutacyjny do ścieżki dotacyjnej w subregionie  radomskim (tj. nabór na uzyskanie wsparcia finansowego na rzecz tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych) z uwagi na wyczerpaną alokacje środków na tą formę wsparcia.