Wyniki rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu w subregionie radomskim