Zakończona rekrutacja do III grupy projektu

Do kolejnej grupy projektu zakwalifikowało się 18 osób z subregionu ostrołęckiego, które będą mogły ubiegać się o dotację. Decyzję o tym, kto znalazł się w projekcie, podjęła Komisja Rekrutacyjna – na podstawie oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych, rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego. Wynikiem spotkania, które odbyło się 15 marca w siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy”, było opracowanie dwóch list. Na liście III grupy szkoleniowej znalazło się 18 uczestników projektu, na liście rezerwowej – 9 osób.

Uczestnicy III grupy szkoleniowej, w kolejności alfabetycznej:
Adamczak Jarosław
Borówka Barbara
Byjer Grzegorz
Byjer Piotr
Fidura Beata
Karczewska Ewa
Kościuczyk Lesław
Kurak Magdalena
Kuyava Rafael
Laskowska Beata
Lipska Katarzyna
Majewski Radosław
Pieńkowska Hanna
Rostowski Radosław
Rozpędowska Anna
Sadowski Edward
Stanisławski Paweł
Tyszka Agnieszka

Listę rezerwową tworzą następujące osoby (według uzyskanej liczy punktów): Załęski Kamil, Olkowski Zbigniew, Pajka Ann, Różańska-Głowacka Irena, Cachel Marzena, Głażewska Joanna, Głażewska Mirosława, Kucharek-Szymańska Sylwia, Strzelec Mariola.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną przeszkolone z zasad pisania biznesplanu, zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz komunikacji interpersonalnej i motywacji. Skorzystają również z doradztwa psychologicznego oraz usług prawnych, marketingowych i księgowych. W trakcie zajęć uczestnicy projektu mają zapewnioną opiekę nad dziećmi, a osoby niesłyszące – usługi tłumacza języka migowego. Przede wszystkim jednak otrzymają dotację „na start” własnego przedsiębiorstwa społecznego.