Zmiana Regulaminu dofinansowania

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie Regulamin dofinansowania.  Z wprowadzonych zapisów wynika, że część dokumentów –  Wniosek o wsparcie pomostowe, Wniosek o przyznanie dotacji, Plan wykorzystania środków oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy – należy złożyć również w wersji elektronicznej na płycie CD.

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną wersję Regulaminu. Dokument można pobrać tutaj lub w zakładce „Rekrutacja”, dalej – „Dotacje”.