Animacja środowiska lokalnego

Masz pomysł na nowe przedsiębiorstwo społeczne? Działasz w już istniejącym i szukasz pomysłów na jego dalszy rozwój? Chcesz skorzystać z bogatej oferty Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej? A może dostrzegasz ważny problem społeczny w swoim najbliższym otoczeniu i szukasz pomysłów na jego rozwiązanie? Skorzystaj z nieodpłatnego wsparcia naszych animatorów i skontaktuj się z jednym z nich!

[bloki]

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie ciechanowskim: