Bezpłatne doradztwo biznesowe

Szukasz pomocy w przygotowaniu biznesplanu, rozwoju organizacji, w planowaniu strategicznym oraz naprawczym, pozyskiwaniu źródeł zewnętrznego finansowania, czy zarządzaniem organizacją. Skontaktuj się z jednym z naszych animatorów i skorzystaj z bezpłatnego wsparcia doradcy biznesowego mOWES!

[bloki]

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie ciechanowskim: