Bezpłatne doradztwo do spraw rozwoju/coaching podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych i grup inicjatywnych

W którym kierunku rozwijać swoją organizacje? Jak zamknąć nieaktywny podmiot? Na te i wiele innych pytań dotyczących działalności podmiotów ekonomii społecznej pomoże odpowiedzieć Ci doradca ds. rozwoju PES mOWES!

[bloki]

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie ciechanowskim: