Dotacja na utworzenie miejsca pracy

Tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych to fundament dla rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej. Zdajemy sobie sprawę, że zatrudnienie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych społeczną izolacją to odważna, odpowiedzialna i niezwykle trudna decyzja. Zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo społeczne rozpoczyna swoją przygodę i dopiero zaczyna zaznaczać swoją obecność na rynku. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom zapraszamy – zarówno obecne – jak również przyszłe przedsiębiorstwa społeczne z subregionu radomskiego do skorzystania z możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na stworzenie miejsca pracy.

<bloki>

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie ciechanowskim: