Finansowe wsparcie pomostowe

Korzystasz lub planujesz skorzystać z dotacji na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym? Koniecznie zobacz też ofertę dodatkowego wsparcia finansowego na pokrycie bieżących wydatków: np. składek ZUS, opłat skarbowych, kosztów najmu i eksploatacji lokalu.

[bloki]

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie ciechanowskim: