Bezpłatne doradztwo marketingowe

Zastanawiasz się, jak skuteczniej docierać z ofertą swojej organizacji do potencjalnych odbiorców? Z jakich narzędzi skorzystać? Skontaktuj się z jednym z naszych animatorów i skorzystaj z bezpłatnego wsparcia doradcy marketingowego mOWES!

Operatorem doradztwa jest Fundacja Fundusz Współpracy, prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Od 2012 roku konsekwentnie świadczy szeroki wachlarz instrumentów wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców społecznych z subregionów: radomskiego i ostrołęckiego, a od 2016 także dla subregionu ciechanowskiego. Doradztwo specjalistyczne w subregionie radomskim są jednym z instrumentów wsparcia w ramach projektów
 • "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim - IWES 4", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • “Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Bezpłatne doradztwo marketingowe realizowane jest w zakresie m.in.:
 • planowania marketingowego,
 • planowania i wdrażania działań promocyjnych,
 • kształtowania elastyczności ofertowej,
 • polityki kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowania/modyfikacji strategii marketingowej PES,
 • badania rynku,
 • wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES,
 • nawiązania i rozwoju współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług. 
Z bezpłatnego doradztwa marketingowego mogą skorzystać:
 • grupy inicjatywne osób fizycznych (czyli osoby fizyczne, potencjalnie zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej)
 • osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne)
 • podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne
Aby skorzystać z bezpłatnego doradztwa marketingowego, prosimy o kontakt z jednym z naszych animatorów z subregionu radomskiego:
 • Philipp Zalewski

  Animator / specjalista ds promocji i obsługi platformy tel. 533 424 303 pzalewski@cofund.org.pl

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie radomskim: