Bezpłatne doradztwo ogólne

Potrzebujesz pomocy przy zakładaniu Podmiotu Ekonomii Społecznej? Albo wsparcia w procesie przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne? Skontaktuj się z jednym z naszych animatorów i skorzystaj z bezpłatnego wsparcia doradcy ogólnego mOWES.

Operatorem doradztwa jest Fundacja Fundusz Współpracy, prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Od 2012 roku konsekwentnie świadczy szeroki wachlarz instrumentów wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców społecznych z subregionów: radomskiego i ostrołęckiego, a od 2016 także dla subregionu ciechanowskiego. Bezpłatne doradztwo w subregionie radomskim są jednym z instrumentów wsparcia w ramach projektu pn. "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim - IWES 4", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Bezpłatne wsparcie doradcy ogólnego mOWES skierowane do organizacji/osób dotyczy m.in: zakładania PES (w tym przedsiębiorstw społecznych), zewnętrznego finansowania organizacji, bieżącej działalności statutowej, wsparcia w procesie przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.
Z bezpłatnego doradztwa ogólnego mogą skorzystać:
  • grupy inicjatywne osób fizycznych (czyli osoby fizyczne, potencjalnie zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej);
  • osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne);
  • podmioty ekonomii społecznej.
Aby skorzystać z bezpłatnego doradztwa ogólnego, prosimy o kontakt z jednym z naszych animatorów z subregionu radomskiego
  • Philipp Zalewski

    Animator / specjalista ds promocji i obsługi platformy tel. 533 424 303 pzalewski@cofund.org.pl

Dowiedz się więcej o pozostałych instrumentach wsparcia MOWES w subregionie radomskim: