Wpisy

Z jakich form wsparcia finansowego urzędów pracy mogą skorzystać spółdzielnie socjalne? Jak prawidłowo wypełnić wniosek? Jakie są procedury, warunki i zasady uzyskania dofinansowania? Oraz jak … poprawić relacje na linii urząd pracy – przedsiębiorstwo społeczne? Odpowiedź na te i wiele innych pytań uzyskali uczestnicy spotkania, które odbyło się 10 marca 2020 roku w Radomiu z inicjatywy Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W dniu 30 października w Ostrołęce przy ulicy Parkowej 6 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Inkubacji i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) przy Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim prowadzonym przez Fundację Fundusz Współpracy od 2012 roku.  Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdzającą wysoką jakość działań.