Wpisy

W dniu 30 października w Ostrołęce przy ulicy Parkowej 6 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Inkubacji i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) przy Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim prowadzonym przez Fundację Fundusz Współpracy od 2012 roku.  Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdzającą wysoką jakość działań.