Wpisy

W dniu 24.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano dwa wnioski- biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym złożone  przez: 1. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS 2. Spółdzielnia Socjalna „SZANSA” Wnioski w ocenie merytorycznej uzyskały minimum wymaganych punktów tj. 60 pkt./100pkt., i tym samy kwalifikują się […]

Konkurs biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem trzech wniosków. W dniu 9.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano trzy wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w  istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Do dofinansowania zakwalifikowano wszystkie trzy wnioski, które uzyskały minimalną ilość 18 pkt w ocenie merytorycznej.   1.Spółdzielnia Socjalna Pierrot & Róża 2.Fundacja Follow […]