Relacje między NGO a JST – problemy, wyzwania i rekomendacje (Część I)

Webinar odbył się: 19.05.2020
Prowadząca: Karolina Cyran – Juraszek
– Ekspertka w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Celem spotkania jest podkreślenie roli wzmocnienia aktywności obywatelskiej w ramach organizacji pozarządowych oraz wsparcie rozwoju ekonomii społecznej. Powiemy m.in o:
– formach współpracy pomiędzy organizacją pozarządową a JST
– zadaniach zlecanych przez JST
– nabywaniu usług NGO przez JST
– korzyściach takiej współpracy dla społeczności lokalnej