Fundacja Dobry Duszek

Fundacja Dobry Duszek

ul. Mokra 2, 26-610 Radom

tel.: +48 369 02 84
kom. 504 659 288

e-mail: biuro@fundacjadobryduszek.pl

Działalność Fundacji jest skoncentrowana jest na rozwiązywaniu problemu niedożywienia dzieci i młodzieży w regionie. Misją Fundacji są działania na rzecz ochrony zdrowia, ekologii, oświaty, wychowania oraz walki z ubóstwem. Fundacja współpracuje w tym zakresie z Bankiem Żywności, partnerami i sponsorami.

Oferta Fundacji:

  • przygotowywanie i bezpłatne wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży
  • organizacja szkoleń, sympozjów, warsztatów
  • organizacja turnusów, obozów edukacyjnych i wypoczynkowych.