Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”

ul. Sobótki 5, 26-600 Radom
tel.: 48 360 35 02
e-mail: stowarzyszenierazem@op.pl

https://razem.radom.pl/

Stowarzyszenie realizuje działalnia na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Oprócz tego prowadzi  przedszkole, środowiskowy dom samopomocy a także Restaurację Różany Gościniec. Wszystkie działania Stowarzyszenia wspomagają rozwój społeczny i zawodowy dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Oferta Stowarzyszenia:

  • pomoc w dożywianiu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
  • wspomaganie rzeczowe i finansowe osób potrzebujących (np. odzież, przybory szkolne)
  • zapewnienie finansowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych (w tym także fachowej opieki i niezbędnego sprzętu)
  • wspomaganie rodziców dzieci niepełnosprawnych w ich wychowaniu i samodzielnej egzystencji
  • stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości rozwoju i integracji
  • organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
  • organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych