Stowarzyszenie Rodzian Razem 2015

Stowarzyszenie „Rodzian Razem 2015”

ul. Czachowskiego 45, 26-510 Chlewiska
tel.: 665 923 009
e-mail: prezes.rodzina@wp.pl

Przedsiębiorstwo społeczne świadczy usługi w zakresie utrzymywania i pielęgnacji terenów zielonych, usług elektrycznych, modernizacyjnych, budowlanych i wykończeniowych. Odbiorcami usług są  zarówno podmioty prywatne jak również  publiczne.

Oferta Stowarzyszenia:

  • utrzymywanie i pielęgnacja terenów zielonych
  • usługi elektryczne, prace modernizacyjne, budowlane i wykończeniowe