Diagnoza społeczna jako element opracowania Programu Rozwoju Usług Społecznych w Gminie

Diagnoza społeczna jako element opracowania Programu Rozwoju Usług Społecznych w Gminie

Debata odbyła się 24.07.2020 r.

Moderator: Wojciech Jabłoński

Uczestnicy debaty: Przemysław Kozak, Jolanta Michajluk, Wojciech Sępioł

Film jest zapisem kolejnej debaty online mOWES Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z udziałem przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Diagnoza społeczna to instrument, który:

✅ pozwala precyzyjnie określić, co „nie gra” w naszej lokalnej społeczności
✅ próbuje wskazać z czego wynikają problemy społeczne
✅ zawiera propozycję konkretnych działań, które mają rozwiązać społeczne problemy

Zaplanowana i zrealizowana rzetelnie leży w interesie wszystkich: władz i jednostek samorządowych, mieszkańców i organizacji pozarządowych. Dlatego warto ją robić! Zapraszamy!