Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych (część I.)

Webinar odbył się: 10.04.2020 r.

Prowadzący: Łukasz Chlebny

– „Specjalizuje się w usługach związanych z doradztwem prawnym dla rozmaitych organizacji pozarządowych (NGO), podmiotów ekonomii społecznej, LGD oraz LGR. Oprócz tego współpracuję ze stowarzyszeniami i fundacjami. Oferuję obsługę prawną NGO. W ramach tego proponuję rejestrację NGO. Zajmuję się przygotowaniem wszystkich potrzebnych do tego dokumentów. Dodatkowo prowadzę dokumentację dla organizacji pozarządowych. Przygotowuję również dokumenty dla KRS-u. Zapewnia obsługę finansową projektów unijnych. Ponadto zajmuję się również działalnością szkoleniową. Prowadzi szkolenia przede wszystkim dla organizacji pozarządowych. Współpracuje z mOWES.”

Zakres tematyczny:

  1. Władze w organizacjach – Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna
  2. Kompetencje ustawowe i statutowe organów
  3. Wymogi formalne co do członków władz
  4. Odpowiedzialność członków władz – cywilna, karna, administracyjna, skarbowa, wewnętrzna.