Realizacja zadań publicznych przez NGO w czasie pandemii

Webinar odbył się 11.05.2020 r.

Prowadzący: Artur Gluziński

Doświadczony wykładowca z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, zajmuje się m.in. zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Jak sprawnie realizować zlecone zadania publiczne przez organizacje i kluby sportowe w czasie epidemii? „Czy w związku z pandemią, samorządy mogą „zawiesić” zlecanie organizacjom zadań publicznych? Co z realizacją bieżących umów i zadań, które zatrzymała pandemia? Odpowiedź na te i wiele innych pytań, już dziś.