Blaski i cienie przedsiębiorczości społecznej w subregionie Ciechanowskim

Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, granty rozwojowe, bony marketingowe oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe – to głównie dzięki tym narzędziom Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedsiębiorczość społeczna w subregionie ciechanowskim coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność. W jakich obszarach podmioty ekonomii społecznej najmocniej wpłynęły na rozwój lokalny? Które wymagają jeszcze pracy i zaangażowania? Co się sprawdziło, a co nie? M.in. na ty pytania odpowiedzą uczestnicy konferencji podsumowującej działania MOWES w subregionie ciechanowskim.