Zespołowo i konkretnie – mOWES w 2021 roku

30 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, 16 wizyt studyjnych, 60 szkoleń dla organizacji pozarządowych, kilkadziesiąt inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, nowe przedsiębiorstwa społeczne – to wymierne efekty działalności Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) Fundacji Fundusz Współpracy w 2021 roku. Ale liczby to nie wszystko. Jaki był dla nas miniony rok? Zobaczcie sami!