Wyniki II Komisji Oceny Wniosków w subregionie radomskim

W dniu 17.12.2021 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW), z uwagi na sytuacje epidemiologiczna związaną z koronawirusem (COVID-19) spotkanie Komisji Oceny Wniosków odbyło się za pośrednictwem wideo czatu w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”.

Ocenie poddano cztery wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo zakładanych PS oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia się w przedsiębiorstwo społeczne.

Trzy z czterech złożonych wniosków w ocenie merytorycznej uzyskały minimum wymaganych punktów tj. 60 pkt./100pkt., i tym samym zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania.

Z informacją dotyczącą szczegółów przyznanego dofinansowania można zapoznać się TU.

Zwycięzcom  gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na harmonogramy projektu i ograniczenia budżetowe została  zamknięta rekrutacja do ścieżki dotacyjnej w subregionie radomskim.