Fundacja Leny Grochowskiej

Fundacja Leny Grochowskiej

ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce

tel.: 25 644 14 64
e-mail: kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl

http://fundacja.arche.pl

Działalność Fundacji obejmuje kilka obszarów:

  • tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • zapewnianie mieszkania treningowego dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach
  • organizacja praktyk dla uczniów z niepełnosprawnością
  • działania w obszarze repatriacji, czyli sprowadzanie do kraju polskich rodzin z terenów byłych republik radzieckich, zapewnienie im mieszkań i pracy,
  • działalność kulturalna poprzez organizowanie konkursów i plenerów sztuki nieprofesjonalnej (np. Konkurs Sztulo Nieprofesjonalnej – Szukamy Nikifora)
  • działalność charytatywna (bale i koncerty z których dochód przeznaczona jest na pomoc osobom niepełnosprawnym i repatriantom),
  • organizacja koloni dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
  • utworzenie w Siedlcach mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie