Spółdzielnia Socjalna Integracja

Spółdzielnia Socjalna Integracja

Adelin nr 46, 07-230 Zabrodzin

tel.:501-326-086

e-mail: sekretarz@zabrodzie.pl

Spółdzielnia powstała w 2020 roku. Założona przez dwa podmioty prawne: Gminę Zabrodzie oraz Powiat Wyszkowski. Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Oferta przedsiębiorstwa:

  • przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół, przedszkoli i żłobków zlokalizowanych w Gminie Zabrodzie
  • usługi gastronomiczne i cateringowe dla firm i osób prywatnych.