Biuletyn Sieci OWES, Nr. 1/2020 – Marzec 2020

Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy
Redakcja: Sylwia Krzyżanowska, Jolanta Kalinowska
Skład: Studio Lingbrett

Biuletyn Sieci OWES jest wydawany w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16 pt. „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drodzy Czytelnicy,

przedstawiamy Wam jedenasty – a zarazem ostatni – numer „Biuletynu Sieci OWES” wydawa- ny w ramach projektu Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Aby tradycji stało się zadość, na początek zapraszamy Was do zapoznania się z aktualnościami. Znajdziecie tam m.in. informacje o projekcie Podnoszenie kompetencji kadr OWES dla Makro- regionu IV, który rusza z początkiem kwietnia, oraz na temat konkursu Znaki Jakości Ekonomii Społecznej 2020.

Temat tego numeru to gospodarstwa opiekuńcze, które są szansą na tworzenie wysokiej ja- kości usług społecznych na obszarach wiejskich. Jak one funkcjonują oraz na czym polega ich innowacyjność? Przeczytajcie artykuł, żeby się dowiedzieć.
Na następnych stronach znajdziecie dobre przykłady podmiotów ekonomii społecznej, takich jak przedsiębiorstwo społeczne Food & Life czy Spółdzielnie Socjalne Feniks oraz Opieka Ty i Ja, które oferują profesjonalne usługi opiekuńcze, a także Spółdzielnia Socjalna Parostatek prowadząca studio ilustratorsko-projektowe DINKSY.

W tym numerze prezentujemy Państwu oferty wizyt i wyjazdów studyjnych. Zachęcamy do przejrzenia ofert podmiotów i przedsiębiorstw działających w różnych regionach Polski. Zapoznajcie się także z prezentacjami OWES, które rozwijają ekonomię społeczną na Śląsku już od wielu lat.

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy przez niespełna dwa lata współpracowali z nami przy wydawaniu „Biuletynu Sieci OWES”. Dziękujemy autorom, którzy na łamach naszej publikacji dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, by inspirować i eduko- wać w temacie ekonomii społecznej naszych odbiorców. Dziękujemy również czytelnikom, którzy zapoznając się z treścią artykułów, tym samym pokazywali, że pomaganie innym oraz rozwój ekonomii społecznej nie jest im obojętny, a także że szanują pracę tych, którzy podej- mują wysiłki w tej dziedzinie!

Redakcja