Biuletyn Sieci OWES, Nr. 5/2019 – Grudzień 2019

Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy
Redakcja: Sylwia Krzyżanowska, Jolanta Kalinowska
Skład: Studio Lingbrett

Biuletyn Sieci OWES jest wydawany w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16 pt. „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drodzy Czytelnicy,

mamy przyjemność zaprezentować Wam już dziesiąty numer „Biuletynu Sieci OWES”!

Ekonomia społeczna poszerza swoje horyzonty i wkracza na uczelnie wyższe w wo- jewództwie świętokrzyskim. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o współpracy OWES i ROPS z uczelniami, koniecznie przeczytajcie artykuł na następnej stronie.

Tematem tego numeru jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, w skrócie RLKS. Czym on jest oraz jak wygląda jego realizacja w Europie? O tym opowie Urszula Budzich-Tabor z Europejskiej Sieci Obszarów Rybackich FARNET.

Dzielenie się doświadczeniami to wspaniała praktyka, która wzbogaca (…) – tak w tek- ście na temat współpracy zagranicznej pisze Mateusz Dobkowski ze Stowarzyszenia WAMA-COOP. Tej tezie nie da się zaprzeczyć, dlatego zachęcamy, żebyście zapoznali się z artykułami z działu Dobre praktyki. Znajdziecie tam teksty na temat wspomina- nej już współpracy zagranicznej, działalności Centrum Integracji Społecznej OSTOJA w Pniewach oraz o partnerstwach na Mazowszu.

Kim jest biegacz, a kim rewolwerowiec? Co mają ze sobą wspólnego? I jak ma się do tego ekonomia społeczna? Odpowiedzi na te pytania udzieli Witold Ekielski w tekście na temat bloga przedsiebiorstwospoleczne.pl.

Na zakończenie zachęcamy do zapoznania się działaniami Ośrodków Wsparcia Ekono- mii Społecznej z województw kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.

Życzymy miłej lektury!

page3image4969968

Redakcja