DEBATA – Współpraca JST z organizacjami pozarządowymi, w tym z podmiotami ekonomii społecznej

DEBATA – Współpraca JST z organizacjami pozarządowymi, w tym z podmiotami ekonomii społecznej

Debata odbyła się: 10.06.2020

Uczestnicy debaty:

  • Karolina Cyran – Juraszek – ekspertka
  • Wojciech Ćwierz – wójt gminy Jastrzębia
  • Arkadiusz Sulima – burmistrz Zwolenia

HARMONOGRAM DEBATY:

godz. 10:00 / Powitanie godz.

10:05 / Czy w gminie prowadzone są diagnozy na temat potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych? Czy powstają jakieś programy dotyczące rozwoju tych usług?

godz. 10:30 / Czy w gminie są zadania zlecane w sferze działalności pożytku publicznego? Szczególnie w kontekście usług społecznych. Jaka jest ich alokacja na 2020 rok?

godz. 11:00 / Jak samorządy mogą wzmocnić powstawanie podmiotów ekonomii społecznej? Czy powstają PS w obszarze usług społecznych ? Jeśli nie to dlaczego?

godz. 11:20 / Korzyści dla JST+ korzyści dla NGO to korzyści dla społeczności lokalnych? Jak to państwo rozumiecie?

godz. 11:40 / Co należy zrobić by powstałe partnerstwa na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej były bardziej aktywne?

godz. 11:55 / Podsumowanie i zakończenie