SPOŁECZNIE, ODPOWIEDZIALNIE, LOKALNIE: kupować #MożnaInaczej – nowa akcja na rzecz przedsiębiorstw społecznych