Księgowość w organizacjach pozarządowych

Księgowość w organizacjach pozarządowych

Webinar odbył się 26.06.2020r.

Prowadząca: Aldona Olszewska – księgowa z 33 letnim doświadczeniem zawodowym, właściciel biura rachunkowego, wieloletnia księgowa w organizacjach pozarządowych.

Program:
1) Jednostka prowadząca księgowość wg pełnych zasad ustawy o rachunkowości – bez uproszczeń (tzw. „pełna księgowość”.

2) Organizacja prowadząca księgowość zgodnie z załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości.

3) Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowej (rachunek wyników, bilans, informacja dodatkowa), terminy składania sprawozdań.

4) Jednostka prowadząca uproszoną ewidencję przychodów i kosztów.

5) Deklaracje podatkowe – rodzaje i terminy składania.