Prawo pracy w tarczy antykryzysowej z perspektywy pracodawcy

Prawo pracy w tarczy antykryzysowej z perspektywy pracodawcy

Webianar odbył się: 22.06.2020

Prowadząca: Joanna Buczma

– Aktualnie aplikantka III aplikacji adwokackiej, zgodnie z uchwałą Okręgowej Rada Adwokackiej w Warszawie w 2017 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. Na stałe współpracująca z Kancelarią Prawniczą Next w Warszawie. Ponadto prowadząca wykłady z zakresu prawa cywilnego, pracy i gospodarczego w Centrum Szkoleniowo Badawczym w Wołominie. Współpracująca ze Stowarzyszeniem im. Prof. Zbigniewa Hołdy, przy organizacji „Tygodni Konstytucyjnych”. Działająca w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, aktualnie przy organizacji akcji: „Adwokaci dla Medyków”. Dodatkowo wspierająca swoją wiedzą i doświadczeniem OZZPiP ZOZ przy SSW w Ciechanowie.

Program:

1) Świadczenie pracy w czasie kwarantanny przez pracownika;

2) Powierzenie pracownikowi wykonywania innych obowiązków – zastosowanie art. 42 K.P.

3) Świadczenie pracy zdalnej – obowiązki pracodawcy w zakresie kierowania, organizacji i rozliczania czasu pracy zdalnej, w tym rozważania w zakresie zastosowania przestoju wynikającego z art. 81 K.P.;

4) Powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy w ramach wprowadzonego stanu epidemii na terenie kraju;

5) Problematyka wynagrodzenia wynikająca z zastosowania przepisów tarczy antykryzysowej (dofinansowanie do wynagrodzeń art. 15G specustawy)oraz opieka nad dzieckiem ;

6) Obowiązki pracodawcy dotyczące podjęcia działań zmierzających do minimalizacji zagrożenia zakażeniem przez pracowników. Wytyczne CIOP dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie COVID – 19;

7) Ochrona danych osobowych a tarcza antykryzysowa;

8) Praca i pobyt cudzoziemców w czasie COVID – 19 ;

9) RODO a prawo pracy w dobie COVID-19 – nowe wytyczne UODO;