Senior dziś i jutro – debata mowes

Nasilający się z roku na rok w Polsce proces starzenia się społeczeństwa, to ogromne wyzwanie dla rządu, samorządów oraz organizacji pozarządowych. O skali zjawiska najlepiej świadczą dane GUS: dziś seniorzy stanowią ok. 25% ogółu społeczeństwa, a już w 2050 ten odsetek wzrośnie do poziomu aż 40% !!! (13,7 mln mieszkańców).
Zapraszamy na debatę, podczas której nasi eksperci przyjrzą się tym wskaźnikom.