Dobre praktyki ekonomii społecznej na przykładzie Stowarzyszenia AS

Webinar odbył się 07.05.2020

Prowadzący: Michał Jaros

– Wiceprezes Stowarzyszenia Aktywny Senior, Menadżer, Trener. Członek wielu Stowarzyszeń, Fundacji i Federacji o zasięgu lokalnym wojewódzkim, krajowym i europejskim. Inicjator wielu projektów społecznych i socjalnych, jak również wierny propagator idei wolontariatu i ruchu inicjatyw sektora obywatelskiego.

Omawiane będą dobre praktyki oraz rozwiązania biznesowe w PS w sytuacji pandemii. Jak przeciwdziałać skutkom obecnego kryzysu w PS. Nic tak dobrze nie definiuje ekonomii społecznej, jak dobra praktyka. – Jak powstało Stowarzyszenie? – Jak funkcjonuje na co dzień? – Jakie korzyści dało mu przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne? – I jak zebrało …. prawie 60000 fanów na Facebooku?