Wyniki III Komisji Oceny Wniosków w subregionie ciechanowskim

W dniu 6.05.2020 r. z uwagi na sytuacje epidemiologiczna związaną z koronawirusem (COVID-19) trzecie spotkanie Komisji Oceny Wniosków odbyło się za pośrednictwem wideo czatu w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3”.

Ocenie poddano jeden wniosek – biznesplan o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejącym podmiocie ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia się  w przedsiębiorstwo społeczne. złożony przez Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni.

Wniosek w ocenie merytorycznej uzyskał 78,5 pkt./100pkt., tym samym kwalifikując się do otrzymania dofinansowania.

Z informacją dotyczącą szczegółów przyznanego dofinansowania można zapoznać się TU.

Zwycięzcy gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzona jest rekrutacja do ścieżki dotacyjnej  w subregionie ciechanowskim w 2020 roku planujemy dofinansowanie jeszcze maks. 9 miejsc pracy.

Do przystąpienia do ścieżki dotacyjnej zapraszamy osoby prawne i osoby fizyczne, które są zainteresowane tworzeniem nowych przedsiębiorstw społecznych oraz nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 13 000,00 zł na 1 miejsce pracy. Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe tj. 1000,00 wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych. Wsparcie finansowe dla podatników VAT jest przyznawane w kwocie netto. Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie oraz w innych dokumentach dostępnych
w zakładce „do pobrania”. Informacji udzielane są  przez animatora i rekrutera w Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Ciechanowie – kontakt telefoniczny z Dorotą Macioch-Kowalską (subregion ciechanowski, nr tel. 504 496 939). Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na dkowalska(at)cofund.org.pl