Biuletyn Sieci OWES, Nr. 1/2018 – Czerwiec 2018

Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy
Redakcja: Sylwia Krzyżanowska, Daniel Prędkopowicz
Skład: Studio Lingbrett

Biuletyn Sieci OWES jest wydawany w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16 pt. „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Drodzy czytelnicy,

oddajemy w Wasze ręce trzeci numer „Biuletynu Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)”. W stosunku do wcześniejszych dwóch zmieniło się prawie wszystko. Mamy nowego wydawcę (Fundacja Fundusz Współpracy), nowy zespół redakcyjny, szatę graficzną i zawartość. Zastanawialiśmy się nad tym, co powinien zawierać „Biuletyn sieci OWES”, długo myśleliśmy i rozmawialiśmy z wieloma osobami. Uznaliśmy, że musi to być pismo, które przede wszystkim powinno odpowiadać na potrzeby OWES oraz być elastyczne w swojej formule, tak, aby bez problemu móc się dopasowywać do sytuacji.

Propozycja, którą Wam przedstawiamy podzielona jest na kilka stałych elementów, które chcielibyśmy utrzymać, jeśli uznacie, że są ciekawe. Każdy numer oprócz aktualności, do nadsyłania których gorąco Was zachęcamy, zawierał będzie temat numeru. Tym razem chcemy rozpocząć dyskusję dotyczącą przyszłości ekonomii społecznej oraz systemu wsparcia. Co po roku 2020? Jak powinien wyglądać mechanizm tworzenia i wspierania przedsiębiorstw społecznych? Jak sprawdza się obecny? Co w nim jest dobre, a co nie? Jakie trendy determinować będą zmiany? O tym m.in. przeczytacie w wywiadzie z minister Elżbietą Bojanowską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, tekście
dr hab. Bohdana Skrzypczaka czy dwugłosie Cezarego Miżejewskiego i Łukasza Domagały.

W każdym kolejnym numerze, czyli mniej więcej co dwa miesiące, chcemy prezentować Wam Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z kolejnych dwóch województw. W tym numerze rozpoczynamy od województwa mazowieckiego i województwa łódzkiego.

W „Biuletynie” znajdują się także dobre praktyki. Proponujemy zapoznać się
z doświadczeniami OWES-u Ełk, który zrealizował ciekawe przedsięwzięcie o nazwie Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej.

Czekamy na Wasze opinie, propozycje, teksty i tematy, które powinny być poruszone na łamach „Biuletynu”. Zachęcamy do jego dystrybucji i rozsyłania znanym Wam przedsiębiorstwom społecznym, lokalnym organizacjom
i samorządowcom.

Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do współpracy