DIAGNOZA SPOŁECZNA – moda czy realna potrzeba? Kolejna debata mOWES już jutro!