Biuletyn Sieci OWES, Nr. 2/2018 – Październik 2018

Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy
Redakcja: Sylwia Krzyżanowska, Daniel Prędkopowicz
Skład: Studio Lingbrett

Biuletyn Sieci OWES jest wydawany w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16 pt. „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drodzy Czytelnicy,

przedstawiamy Wam kolejne wydanie „Biuletynu Sieci OWES”. W tym nume- rze będziecie mogli zapoznać się m.in. z projektem platformy sieciującej, która już wkrótce zostanie oddana do Waszego użytku. Co umożliwi platforma? Jakie funkcje będzie zawierać? Kto może z niej korzystać? Koniecznie zapoznajcie się z prezentacją Kamila Ekierta.

25 maja 2018 w całej Polsce zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochro- nie danych osobowych. O tym, co to oznacza dla OWES, dowiecie się z artykułu Andrzeja Rybusa-Tołłoczki.

Na kolejnych stronach Tadeusz Durczok podzieli się swoimi uwagami na temat biznesplanów. Opowie miedzy innymi o tym, czy wykorzystywanie ich do planowa- nia działalności gospodarczej faktycznie jest skuteczne. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem stanowiącym temat główny tego wydania.

W tym numerze zaprezentujemy Wam także kolejne Ośrodki Wsparcia Eko- nomii Społecznej. Tym razem dowiecie się więcej na temat OWES działających na terenie województw podlaskiego i podkarpackiego.

Na deser zostawiliśmy dobre praktyki poświęcone reintegracji w ramach OWES. Jak to się robi w Elblągu? – O tym opowie Wam Katarzyna Ciszewska.

Zachęcamy Was do zapoznania się z treścią niniejszego wydania „Biuletynu”. Czekamy na Wasze opinie, propozycje, teksty i tematy, które powinny się w nim znaleźć. Zachęcamy do jego dystrybucji i rozsyłania znanym Wam przedsiębior- stwom społecznym, lokalnym organizacjom i samorządowcom.

Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do współpracy!

Redakcja