Biuletyn Sieci OWES, Nr. 1/2019 – Luty 2019

Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy
Redakcja: Sylwia Krzyżanowska, Jolanta Kalinowska
Skład: Studio Lingbrett

Biuletyn Sieci OWES jest wydawany w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16 pt. „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drodzy Czytelnicy,
przedstawiam􏰃y Wa􏰃 kolejny num􏰃er „Biuletynu Sieci 􏰀OWES”􏰄

Na początek proponujem􏰃y􏰅 żeb􏰆yście zapoznali się z artykułe􏰃m dotyczący􏰃 􏰇znaków 􏰈jakości E􏰁kono􏰃mii Społecznej i Solidarnej􏰅 z którego dowiecie się więcej na te􏰃at II edycji konkursu organizowanego w 􏰉􏰊􏰋􏰌 roku.

W tekście stanowiący􏰃 główny te􏰃at tego wydania zo􏰆baczycie na konkretnych przykładach przedsię􏰆biorstw społecznych􏰅 jaką rolę pełni ekonom􏰃ia społeczna w aktywizacji o􏰆bszarów wiejskich.

Aktualne wydanie obfituje w przykłady do􏰆brych praktyk. O􏰀 roli partnerstw w rozwoju lokalny􏰃 􏰆będziecie 􏰃mogli dowiedzie􏰎 się z artykułów Doroty 􏰏Lenarczyk oraz Ireny Wojciechowskiej,􏰅 które podzieliły się swoi􏰃i doświadczenia􏰃i i historią l􏰏okalnych 􏰐rup Działania􏰅 który􏰃i kolejno są􏰄 Partnerstwo „􏰈Jab􏰆łkowa Warka” oraz Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”.
Warto także zapozna􏰎 się z artykule􏰃 J􏰈olanty 􏰑Kosm􏰃owskiej􏰅 która na kolejnych stronach opowiedziała na te􏰃at działalności Spółdzielni Socjalnej „Rozwojowo” prowadzącej się lokali gastronom􏰃icznych o nazwie United 􏰒Chicken.

Na zakończenie zachęca􏰃y do poszerzenia swojej wiedzy na te􏰃at działalności 􏰀W􏰁S z regionów po􏰃orskiego i zachodniopom􏰃orskiego.
􏰇
Zachęca􏰃my Was do zapoznania się z treścią niniejszego wydania „Biuletynu”. 􏰒zeka􏰃y na Wasze opinie􏰅 propozycje􏰅 teksty i tem􏰃aty􏰅 które powinny się w ni􏰃 znale􏰓􏰎. Z􏰇achęca􏰃y do jego dystryb􏰆ucji i rozsyłania znany􏰃 Wa􏰃 przedsię􏰆iorstwo􏰃 społeczny􏰃􏰅 lokalny􏰃 organizacjo􏰃 i sa􏰃orządowco􏰃.
􏰔
Życzym􏰃y m􏰃iłej lektury oraz zapraszam􏰃y do współpracy􏰕
Redakcja