Biuletyn Sieci OWES, Nr. 2/2019 – Maj 2019

Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy
Redakcja: Sylwia Krzyżanowska, Jolanta Kalinowska
Skład: Studio Lingbrett

Biuletyn Sieci OWES jest wydawany w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16 pt. „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drodzy Czytelnicy,

przedstawiamy Wam kolejne wydanie „Biuletynu Sieci OWES”. Na początek zachęcamy Was do zapoznania się z aktualnościami. Czy znacie już datę i miejsce III Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej? O tym, dlaczego warto pojawić się na tym spotkaniu, dowie- cie się na pierwszych stronach biuletynu.

Główny temat tego numeru koncentruje się wokół zagranicznych doświadczeń. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Piotra Wołkowińskiego na temat ekonomii społecznej we Francji, w którym m.in. znajdziecie odpowiedź na pytanie: czy ekonomia społeczna w Polsce mogłaby czerpać z francuskich rozwiązań?

Ewa Konczal z Fundacji Valores na kolejnych stronach opowie Wam o modelu venture phlian- thropy (inwestycji społecznych), który zyskuje popularność w Europie. Jakie są jego kluczowe elementy oraz dla jakich organizacji jest on odpowiedni? Przeczytajcie artykuł, żeby się o tym dowiedzieć.

W tym numerze rubryka dobre praktyki obfituje w niezwykle ciekawe przykłady przedsię- biorstw. O tym, jak połączyć pracę z pasją, opowie założycielka firmy Beskid Art Deco Grażyna Murzyn. Na pytanie Jak osiągnąć Wspólny Sukces przy prowadzeniu Spółdzielni Socjalnej od- powiedzą Ewa Roman i Sylwia Górka-Wiśniewska.

Czy podmiot ekonomii społecznej może realizować swoją misję społeczną skutecznie, kon- kurując na rynku komercyjnym? Czy efekt pracy polskich pracowników z zespołem Downa może z sukcesem budować rozpoznawalność produktów na rynkach całego świata? – te kwe- stie omówi Marta Czapla-Bystrowska ze Spółdzielni Apacze.

Zachęcamy Was do zapoznania się z treścią niniejszego wydania „Biuletynu Sieci OWES”. Cze- kamy na Wasze opinie, propozycje, teksty i tematy, które powinny się w nim znaleźć. Zachę- camy do jego dystrybucji i rozsyłania znanym Wam przedsiębiorstwom społecznym, lokalnym organizacjom i samorządowcom.

Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do współpracy!