Biuletyn Sieci OWES, Nr. 3/2018 – Grudzień 2018

Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy
Redakcja: Sylwia Krzyżanowska, Jolanta Kalinowska, Daniel Prędkopowicz
Skład: Studio Lingbrett

Biuletyn Sieci OWES jest wydawany w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16 pt. „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drodzy Czytelnicy,

oddajemy w Wasze ręce piąty numer „Biuletynu Sieci OWES”. W tym wydaniu będziecie mogli między innymi zapoznać się ze sprawozdaniem z II Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Czy wiedzieliście o tym, że Fundacja „OIC Poland” organizuje szkolenia dla kadry sieci OWES?
Co znajduje się w ofercie szkoleń, dla kogo przede wszystkim są one przeznaczone i dlaczego warto z nich korzystać? – o tym opowie Wam Sylwia Grzelak.

Monitoringi i audyty w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej służą utrzymaniu wysokiej ja- kości usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. W tym wydaniu będziecie mogli zapoznać się z wnioskami po przeprowadzonych wizytach monitorujących i audytach.

Zachęcamy także do zapoznania się z ciekawym artykułem Ewy Furgał, w którym autorka uświa- domi, jakie trudności na rynku pracy spotykają kobiety z zespołem Aspergera oraz opowie o swoim innowacyjnym pomyśle – ZAwodowym ZAprzyjaźnianiu się.

Na kolejnych stronach znajdziecie także informacje na temat działalności OWES z województw małopolskiego i lubelskiego.

Na koniec posilcie się dobrymi praktykami, które w tym numerze krążą m.in. wokół smacznego tematu – zupy i chleba. O co konkretnie chodzi, dowiecie się, czytając o działalności Stowarzyszenia „Zupełne dobro” oraz Spółdzielni „Dobra Ekonomia”.

Zachęcamy Was do zapoznania się z treścią niniejszego wydania „Biuletynu”. Czekamy na Wasze opinie, propozycje, teksty i tematy, które powinny się w nim znaleźć. Zachęcamy do jego dystrybucji
i rozsyłania znanym Wam przedsiębiorstwom społecznym, lokalnym organizacjom i samorządowcom. Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do współpracy!

Redakcja