Biuletyn Sieci OWES, Nr. 3/2019 – Lipiec 2019

Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy
Redakcja: Sylwia Krzyżanowska, Jolanta Kalinowska
Skład: Studio Lingbrett

Biuletyn Sieci OWES jest wydawany w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16 pt. „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drodzy Czytelnicy,

wracamy do Was z kolejnym wydaniem „Biuletynu Sieci OWES”. Na początek zachęcamy, abyście zapoznali się z aktualnościami, w których między innymi znajdziecie informacje na temat wyników badania satysfakcji klientów OWES.

Tematem głównym tego wydania są modele animacji społecznej. Na początku do- wiecie się, z czym wiąże się praca animatora oraz jakie cechy i kwalifikacje powi- nien on posiadać.

Na następnych stronach profesor Bohdan Skrzypczak opowie o metodzie animacji zwanej OSL – organizowanie społeczności lokalnej – która działa z powodzeniem i przynosi bardzo dobre efekty. Z kolei Tomasz Schimanek w swoim artykule przybliży metodę animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, opartą na pięciu fundamentach. Jakie to fundamenty? Koniecznie przeczytajcie tekst, żeby się dowiedzieć.

Jak zainteresować media tematem ekonomii społecznej? Co zrobić, żeby dzien- nikarze chcieli pisać i mówić o przedsiębiorczości społecznej? – na te pytania od- powie Justyna Schaefer-Kurkowiak, która wskaże 3 kroki prowadzące do sukcesu w kontaktach z mediami.

Zachęcamy także do zapoznania się z dobrymi praktykami. W tym numerze będziecie mogli przeczytać o Stowarzyszeniu Aktywny Senior, dzięki któremu wiele starszych osób znalazło swój drugi dom.

Z czym Wam się kojarzy nazwa trójki murarskie? Jeśli pomyśleliście o innowa- cyjnym sposobie współpracy ROPS i OWES na rzecz wspierania ekonomii społecznej, to trafiliście w dziesiątkę. Aby dowiedzieć się więcej na temat metody wypracowanej w województwie świętokrzyskim zajrzyjcie na stronę 19.

Zachęcamy Was do zapoznania się z treścią niniejszego wydania „Biuletynu Sieci OWES”. Czekamy na Wasze opinie, propozycje, teksty i tematy, które powinny się w nim znaleźć. Zachęcamy do jego dystrybucji i rozsyłania znanym Wam przedsiębiorstwom społecznym, lokalnym organizacjom i samorządowcom.

Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do współpracy!