Biuletyn Sieci OWES, Nr. 4/2019 – Październik 2019

Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy
Redakcja: Sylwia Krzyżanowska, Jolanta Kalinowska
Skład: Studio Lingbrett

Biuletyn Sieci OWES jest wydawany w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16 pt. „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drodzy Czytelnicy,

oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Biuletynu Sieci OWES”.

Na początek zachęcamy Was do lektury tekstu autorstwa pana Piotra Sadłochy, Prezesa Polskiej Sieci LGD, dotyczącego wdrażania programu Leader w wojewódz- twie świętokrzyskim. Jakie czynniki sprawiają, że w tym regionie przynosi on tak świetne efekty? Żeby się dowiedzieć, przeczytajcie artykuł!

W tym wydaniu przedstawiamy Wam pełen wachlarz dobrych praktyk. Koniecznie zapoznajcie się z przedsiębiorstwami społecznymi, które swoją działalność prowa- dzą w malowniczym regionie Warmii i Mazur.

Jak połączyć dobrą zabawę z ważną misją społeczną? Czy warto szukać wsparcia wśród ludzi biznesu? Co można zrobić, żeby lepiej promować ekonomię społeczną w mediach? Między innymi na te pytania odpowiedzą Kamil Purłan i Iwona Saw- czuk w artykule na temat działalności Fundacji Projekt Arche, która czarteruje pływający domek pod marką Houseboat Poland.

Czy byliście kiedyś w Łynie? Jeśli zastanawiacie się, czy warto odwiedzić tę miej- scowość, to po zapoznaniu się z ofertą Łyńskiego Centrum Rozwoju Ałna, nie bę- dziecie mieli żadnych wątpliwości. Koniecznie dowiedzcie się, co oferuje to Sto- warzyszenie.

Na dalszych stronach „Biuletynu” będziecie mogli zapoznać się z historią Spół- dzielni Socjalnej Negocjator, która poza prowadzeniem Pijalni Ziół, wypracowa- ła także markę własnej linii produktów – Mazurskie Słoiki. Piotr Stobniak, Prezes przedsiębiorstwa, wyjaśni, co odróżnia Negocjatora od innych spółdzielni socjal- nych. Ponadto wykaże, że ekonomia społeczna to nie tylko hasło, ale zadanie, któ- rego realizacja przynosi korzyści na wielu płaszczyznach.

Oczywiście wiele ciekawych przedsiębiorstw społecznych prowadzonych jest tak- że w innych regionach Polski. W miejscowości Bochlin funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne Toskania Kociewska. Głównymi mieszkańcami zagrody, która się tam mieści, są… osły. Między innymi właśnie te zwierzęta tworzą unikalny charak- ter tego miejsca. Przeczytajcie, dlaczego.

Na koniec zapoznajcie się z prezentacjami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecz- nej działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zachęcamy Was do zapoznania się z treścią niniejszego wydania „Biuletynu Sieci OWES”. Czekamy na Wasze opinie, propozycje, teksty i tematy, które powinny się w nim znaleźć. Zachęcamy do jego dystrybucji i rozsyłania znanym Wam przedsię- biorstwom społecznym, lokalnym organizacjom i samorządowcom.

Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do współpracy!

Redakcja