Współpraca się opłaca: ostrołęckie organizacje po raz drugi z dotacją!