Narzędzia do komunikacji ONLINE

Webinar odbył się 20.05.2020

Prowadząca: Lidia Kijewska

Program szkolenia:

1. Inwentaryzacja dostępnych na rynku narzędzi do prowadzenia spotkań online.
2. Organizacja spotkania.
3. Realizacja video/telekonferencji krok po kroku.
4. Dostępne narzędzia – flipchart online, tablica, wskaźnik laserowy, chat.
5. Funkcjonalności pozwalające przeprowadzić spotkanie w atrakcyjny sposób.