Aktualizacja dokumentów w JST w kontekście rozwoju ekonomii społecznej

Webinar odbył się: 26.05.2020

Prowadzący: Cezary Miżejewski

– były podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, radca ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Należał do autorów m.in. ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ustawy o spółdzielniach socjalnych, Od 2009 roku jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Aktualizacja strategii rozwoju, strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów współpracy z NGO w gminach i powiatach jako dążenie do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej.