Nabór rekrutacyjny do ścieżki dotacyjnej w subregionie radomskim