Czas na Radom! Otwarta ścieżka dotacyjna dla przedsiębiorstw społecznych w subregionie radomskim