Trudny rok związany z pandemią dotknął wszystkich, również podmioty ekonomii społecznej. Jednak dzięki wsparciu finansowemu – dla wielu z nich – okazał się być również szansą. Przedstawiamy podmioty, które z niej skorzystały w subregionie radomskim.

Konkurs Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej – rozstrzygnięty! Wśród laureatów – podmioty wspierane przez MOWES!

Storytelling – czyli siła opowieści – kolejny bezpłatny webinar Mowes. Zapraszamy!