Zapraszamy na kolejne branżowe spotkanie sieciujące dla doradców kluczowych i specjalistów ds. reintegracji w OWES

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnera Projektu – Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina – pragnie zaprosić Państwa na trzecie branżowe spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej OWES, które odbędzie się w dniach 3 i 4 grudnia 2018 w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym k/Poznania (ul. Poznańska 139). Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Serdecznie zapraszamy również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, w tym przedstawicieli sieci LGD, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Program spotkania przed akceptacją przez Komitet Sterujący w załączeniu (może ulec niewielkim modyfikacjom).  

Bardzo prosimy o niezwlekanie z rejestracją do ostatniego dnia rejestracji, gdyż rozpoczynamy współpracę z nowym podmiotem (Fundacja NIWA – PS) i warunki rezerwacji hotelowej są bardziej restrykcyjne jeśli chodzi o terminy składania listy uczestników do Hotelu. Z góry Państwu dziękujemy za  dyscyplinę.

Bliższe informacje TU

 

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnera Projektu – Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina – pragnie zaprosić Państwa na trzecie branżowe spotkanie sieciujące dla animatorów OWES, które odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2018 w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym k/Poznania (ul. Poznańska 139).

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, w tym przedstawicieli sieci LGD, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Wstępny program spotkania (przed akceptacją Komitetu Sterującego) dostępny jest na stronie internetowej projektu. Może on ulec niewielkim zmianom.

Zamknięcie rejestracji przewidujemy 9 listopada 2018. Bardzo prosimy o niezwlekanie z rejestracją do ostatniego dnia (tj. 9 listopada 2018), gdyż współpracujemy z nowym podmiotem (Fundacja NIWA – PS) i warunki rezerwacji hotelowej są bardziej restrykcyjne. Z góry Państwu dziękujemy za  dyscyplinę.

Program i szczegóły dostępne są TU

Serdecznie zapraszamy!

Przekazujemy poniższe zaproszenie na IX Forum Spółdzielni Socjalnych skierowane do będących z nami w kontakcie spółdzielni socjalnych:

IX FORUM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
10 lat OZRSS

8 – 9 listopada 2018 r., Warszawa

Hotel FORT – Centrum Konferencyjno-Hotelowe, ul. Modlińska 310/312

 W ramach Forum omówimy obecną sytuację spółdzielczości, różnorodnych możliwości finansowania działalności spółdzielni. Przybliżymy kwestie związane z rynkową szansą jaką dają konsorcja spółdzielcze (nowość w prawie spółdzielczym). Nie zabraknie także tematów zogniskowanych wokół systemu wsparcia ekonomii społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej – przyjrzymy się możliwościom korzystania przez spółdzielnie ze wsparcia OWES. Tym samym zapowiadamy debatę na ten temat z przedstawicielami spółdzielni.

Odbędą się także dwie tury warsztatów zogniskowanych wokół jednych z najciekawszych i gorących tematów:

 1. Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby zaspakajał potrzeby przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES,
  II. Standardy formalno-prawne w dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej,
  III. Co słychać w pożytku publicznym – nowe konkursy w świetle aktualnych przepisów prawa.

Wręczymy także nagrody „Przyjaciel Spółdzielczości”.

Podczas Forum czynne będą punkty informacyjne w zakresie porad prawnych, lustracji, pożyczek dedykowanych przedsiębiorstwom społecznym.

Udział w Forum jest odpłatny – przeprowadzenie Forum jest możliwe dzięki partycypacji Uczestników w kosztach jego organizacji:

 • 100 zł od przedstawiciela spółdzielni należącej do OZRSS,
 • 150 zł od pozostałych spółdzielców,
 • 200 zł od innych uczestników Forum.

Opłata jest stała, niezależnie od tego czy dana osoba zamierza uczestniczyć w całości Forum czy tylko w części.

Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio po zgłoszeniu się (poprzez formularz on-line) na konto OZRSS:

 • Warszawski Bank Spółdzielczy, Nr 54 80150004 0192 9230 2002 0001 z dopiskiem: Forum 2018, nazwisko uczestnika i nazwa spółdzielni/instytucji.

Zgłoszenia dotyczące udziału w Forum Spółdzielni Socjalnych zbierane są poprzez formularz on-line dostępny TU  do dnia 29.10.2018 (bądź do wyczerpania limitu zgłoszeń).

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo automatycznie informację z potwierdzeniem udziału oraz numer konta do dokonania wpłaty.

W sprawach organizacyjnych związanych z Forum można się kontaktować się z:

W załączeniu przedstawiamy PROGRAM FORUM.

Informacje dotyczące dojazdu do Hotelu FORT gdzie odbywa się Forum można znaleźć za pośrednictwem strony: www.jakdojade.pl (link do bezpośredniego opisu trasy i możliwości dojazdu komunikacją miejską w Warszawie: https://goo.gl/W1V8Za).

W ramach rekrutacji ciągłej w subregionie ostrołęckim w dniu 8 października 2018 odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej w Ostrołęce, która zakwalifikowała do udziału w projekcie grupę inicjatywną osób fizycznych „Sąsiedzi”. W skład grupy wchodzą następujące osoby: Jerzy Nowakowski, Bogusława Sosnowska, Jerzy Szymaniewski, Marek Stopka, Mirosław Nerkowski, Tadeusz Jaksina.

Komisja Rekrutacyjna uwzględniała złożone formularze rekrutacyjne, ocenę opisów planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego. Zakwalifikowana grupa  rozpocznie pracę nad biznesplanem, który po pozytywnym zaopiniowaniu może zostać objęty wsparciem mOWES.

 

Miło nam poinformować, że nasz beneficjent: Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda Jaskółeczka otrzymał Główną Nagrodę i Tytuł Przedsiębiorstwo Społeczne Roku w prestiżowym ogólnopolskim Konkursie [eS]. Ogromne gratulacje! Oprócz „Jaskółeczki”  w poczet  laureatów  8 edycji Konkursu zaliczono jeszcze Fundację Polska Bez Barier, która otrzymała Nagrodę Pomysł na Rozwój, Kuchnia konfliktu zdobyła Nagrodę Odkrycie Roku, zaś Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE – Nagrodę Publiczności.

Z sylwetkami wszystkich laureatów można się zapoznać na stronie: https://www.konkurs-es.org/

Wiwaty oczywiście dla wszystkich laureatów!

Uroczysta gala Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia odbyła się na zakończenie XI Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które w tym roku odbyły się w Krakowie w dniu 15 października 2018. Program Spotkań dostępny jest TU

 

Urząd Miasta Ciechanów oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim zapraszają organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Ciechanów na szkolenie warsztatowe pt.:

 

„Biznes społeczny – czym jest odpłatna działalność pożytku publicznego?”

 

Data: 23 października 2018 r. godz. 12:00-17:00

Miejsce:  Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Pl. Kościuszki 7 lok. 5 (I piętro), 06-400 Ciechanów

 

REJESTRACJA:  Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować na adres lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295 do dnia 22.10.2018 r., wpisując nazwę organizacji oraz imię i nazwisko reprezentanta.

 Stowarzyszenia i fundacje mają możliwość pobierania opłat za swoje działania. Wiele z nich jednak tego nie robi. Dlaczego? Nie wiedzą jak?  Nie mają pomysłu? Nie chcą? Działalność odpłatna daje szansę na stabilizację sytuacji finansowej, rozwinięcie działań i profesjonalizację organizacji. Podczas szkolenia porozmawiamy m.in. o tym: skąd wziąć pomysł na biznes społeczny, jak krok po kroku zbudować biznes plan, jakie formalności musimy załatwić. Zaprezentujemy również możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności odpłatnej oferowany przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

 1. Część szkoleniowa:
 2. 1. Podstawowe źródła finansowania działalności społecznie użytecznej.
 3. 2. Próba definicji pożytku publicznego
 4. 3. Działalność odpłatna pożytku publicznego a działalność gospodarcza prowadzona przez organizacje pozarządowe
 5. 4. Analiza zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego
 6. 5. Odpłatna działalność pożytku publicznego w księgach organizacji
 7. 6. Pomysły na działalność odpłatną pożytku publicznego – dobre praktyki
 8. 7. Alternatywne względem działalności odpłatnej źródła i formy osiągania przychodów organizacji
 9. 8. Działalność odpłatna i gospodarcza a wizerunek organizacji.
 10. Część warsztatowa:
 11. 1. Studium przypadku – organizacja pozarządowa prowadząca odpłatną działalność pożytku publicznego
 12. 2. Praca nad pomysłami na prowadzenie działalności odpłatnej
 13. 3. Praca nad pomysłami na prowadzenie działalności gospodarczej
 14. Podsumowanie, wnioski, pytania Uczestników

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również możliwości nieodpłatnego wsparcia dla Organizacji Pozarządowych oferowane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

TRENER:

Paweł Pyrzyński – Kluczowy Doradca Biznesowy w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim, wspomagający zakładanie i prowadzenie Przedsiębiorstw Społecznych w różnych formach (m.in. Spółdzielnie Socjalne, Spółki non-profit, organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną oraz gospodarczą); ekspert ds. Ekonomii Społecznej współpracujący z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Ekspert i doradca w wielu przedsiębiorstwach, w tym typu start-up oraz związkach przedsiębiorców w zakresie rozwoju biznesu i innowacji. Wieloletni Prezes Europejskiego Towarzystwa Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya.

Magister finansów i bankowości Akademii Leona Koźmińskiego oraz absolwent szkolenia „Social Business: A sustainable way to face the most pressing needs of our time” prowadzonego na Wydziale Ekonomii i Biznesu w Pompeu Fabra University w Barcelonie.

9 października 2018 uczestniczyliśmy w konferencji Filii WUP w Ostrołęce: „Przeciwdziałanie bezrobociu oraz ryzyku wykluczenia społecznego i dyskryminacji na rynku pracy”. Głównym celem konferencji była poprawa sytuacji na rynku pracy, której towarzyszyła diagnoza lokalnych tendencji.

W ramach konferencji nasz animator lokalny na subregion ostrołęcki – Łukasz Wachowski miał prezentację  pt.: „Czy ekonomia społeczna działa? o skuteczności podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Konferencja odbyła się w Ostrołęce.

Program konferencji:

 

11.00 –  11.15 Rejestracja uczestników

 

11.15 –  11.30 Otwarcie konferencji
Marian Krupiński – dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Ostrołęce

 

11.30 –  12.00 „Ekonomia społeczna a rynek pracy”

                       Krzysztof Pilecki – Mazowieckie Centrum Polityki  Społecznej

 

12.00 – 12.20  „Czy ekonomia społeczna działa? – o skuteczności podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

    Łukasz Wachowski – Animator Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia

    Ekonomii Społecznej

 

12.20 – 12.40  Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

 

12.40 – 13.00  Przerwa kawowa

                     

13.00 – 13.20  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w programie RPO WM na lata 2014-2020.         

Elżbieta Mech Kierownik Oddziału Zamiejscowego Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 

13.20 – 13.40 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

                     

                  

14.00 – 14.20 Zakład Karny w Przytułach

 

14.20 – 14.40  Kurpsie Razem

 

14.40              Zakończenie konferencji, dyskusja

 

Jakie wyzwania przynosi dla ekonomii społecznej XXI wiek? Jak wyglądają prognozy, trendy, czy potrzebne są innowacje?

O tym wszystkim będzie można się dowiedzieć na XI Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej, które w tym roku odbędą się w Krakowie, w dniu 15 października, w godz. od 9 do 19.30, przy ulicy Rajskiej 12.

Spotkania mają już 12-letnią tradycję. Organizatorem wydarzenia jest Stała Konferencja Ekonomii Społecznej, a współorganizatorem – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

W programie miedzy innymi wystąpienia profesora Jerzego Hausnera, europosła Michała Boniego, jednego z ojców polskiej ekonomii społecznej – Henryk Wujca oraz Diany Dovgan – Sekretarz Generalnej CECOP-CICOPA Europe.

Gwoździem programu  jest Gala konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia, gdzie przyznane będą nagrody [eS] – wśród 13 nominowanych jest między innymi nasz beneficjent – Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda Jaskółeczka.

Więcej szczegółów dotyczących programu można znaleźć na stronie: oses2018.ekonomiaspoleczna.pl 

Przedstawiamy relację z konferencji zorganizowanej wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy: „Ekonomia społeczna – wsparcie rynku pracy i rozwoju lokalnego”, która odbyła się 5 października 2018 r.  Spotkanie otworzyła Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz, dyrektor filii WUP, Andrzej Salata z WUP oraz Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy, kierownik mOWES.

Pierwsza prezentacja, przedstawiona przez Michała Bargielskiegoz FFW –  dotyczyła wyników naszych badań nt kondycji sektora ekonomii społecznej i współpracy w samorządach. W programie znalazły się także prezentacje nt. klauzul społecznych oraz dobre praktyki z Gminy Drobin i wspartych przez nas przedsiębiorstw społecznych: Spółdzielni Socjalnej Reduar, Przedsiębiorstwa Społecznego Gospoda Jaskółeczka oraz Stowarzyszenia Nowe Perspektywy. 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce, Stowarzyszenie „Projekt Radomir” oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zapraszają przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców z powiatu ostrołęckiego i miasta Ostrołęki na spotkanie pn.:

„Poznajmy się. Działajmy razem”, które odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. w godz. 17.00 – 19.00 w Zespole Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce przy Alei Wojska Polskiego 44.

Celem spotkania jest wzajemne poznanie się oraz wymiana doświadczeń i informacji o prowadzonych działaniach, a także dyskusja na temat aktualnych wyzwań i problemów w funkcjonowaniu poszczególnych organizacji. Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wypełnienie i przyniesienie ze sobą kilku sztuk załączonej do zaproszenia tabelki z informacjami o organizacji, co pomoże wzajemnie się poznać i wymienić kontakty.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 22.10.2018 r. mailowo na adres: lwachowski@cofund.org.pl lub poprzez sms pod nr tel. 607 168 295 
projekt.radomir@aleksandrowo.pl tel. 607 084 012
roman.gawrych@interia.pl tel. 668 808 337
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Zapraszamy!